Wolontariusze. Oddani współpracownicy

Dobra i skuteczna kampania wyborcza nie obędzie się bez pomocy oddanych i docenianych wolontariuszy. To armia, czasem mała drużyna, ale jeśli ma przekonanie do tego, co robi – pójdzie za Tobą w ogień.

KOORDYNATOR
Do sprawnego działania ochotników potrzebny jest ich koordynator. To człowiek, który będzie ich pozyskiwał, motywował do pracy, przydzielał obowiązki i zadania oraz czuwał nad ich realizacją. Koordynator ochotników to również łącznik sztabu wyborczego z wolontariuszami, a ich ze sztabem.

W zależności od potrzeby i zasięgu działań może być potrzebnych więcej niż jeden. Przykładowo w wyborach parlamentarnych dobrze mieć nie tylko koordynatorów powiatowych, ale również gminnych. To oni pełnią bardzo ważną rolę, znają swój teren, układy towarzyskie, zależności i żyją swoim miejscem. Przekładając ich na realia biznesowe, są średnią kadrą zarządzającą i tak należy ich traktować. Muszą czuć, że są ważnym elementem całości i wiele od nich zależy. Muszą czuć, że są związani z kampanią, identyfikują się z Tobą i są Twoimi przedstawicielami w terenie. Często to właśnie koordynatorzy kontaktują się z lokalnymi instytucjami, mieszkańcami, firmami i organizują pracę na miejscu. To w dużej mierze od nich zależy, jak dobrze będzie zorganizowane zaplecze spotkania, jak szczegółowe informacje przekażą na temat tego, z czym będziesz występować.

W końcu to koordynatorzy prowadzą rekrutację. Zapraszają chętnych, weryfikują ich i przedstawiają sztabowi.

Jak widać, muszą być menedżerami, mieć „smykałkę” do takiej pracy i znać dokładnie swoją rolę. Ich ambicje są bardzo ważne, ale nie mogą ograniczać przekazywania swojej wiedzy przez wolontariuszy i ograniczać ich ambicji.

MOTYWACJA PRZYSZŁYCH WOLONTARIUSZY
Tworząc zespół ochotników musisz zadać sobie podstawowe pytanie: dlaczego w ogóle ktoś chce zostać Twoim wolontariuszem? A także, co może Tobie zaoferować? Kim jest i jaką wiedzę posiada, którą może się podzielić? To niezmiernie istotne, choć bardzo często pomijane. Czy takie pytania zostały komukolwiek z nich zadane? To ważne, bo od pierwszego kontaktu tak pytania, jak i odpowiedzi pokazują nastawienie i paradoksalnie – chęć współpracy. Takie pytania to również świetna baza do wykorzystania w przyszłości.

A dlaczego wolontariusz chce w ogóle pomagać i jaka jest jego motywacja? Jest wiele czynników na to wpływających. Można wyróżnić kilka podstawowych:
- identyfikacja wolontariusza z Twoim celem i misją do wykonania;
- poczucie przynależności do zgranego i wzajemnie szanującego się zespołu, pracującego na Twoją rzecz;
- potrzeby zdobycia doświadczenia i aktywnego rozwoju;
- zapewnienie poczucia wsparcia;
- poczucie atmosfery zaufania i otwartości;
- jasno określona - bo dopasowana - rola w strukturze zespołu.

TWORZENIE ZESPOŁU OCHOTNIKÓW
Skuteczna rekrutacja wolontariuszy pozwoli na stworzenie świetnie działającego zespołu, co przybliży Ciebie do zwycięstwa.

Jak dokonać rekrutacji i na co zwracać uwagę podczas jej przeprowadzania? To opiera się na kilku postępujących po sobie elementach. Przede wszystkim, zanim rozpoczniesz proces rekrutacyjny, musisz zastanowić się nad tym, co możesz zaoferować wolontariuszowi, a więc czym możesz go kupić. Dobrą atmosferą, satysfakcją z udziału w czymś nowym, identyfikację z ciekawym i jednocześnie intrygującym projektem. Tutaj jest tak wiele odpowiedzi, że z pewnością znajdziesz i swoją.
Do takich rozmów musisz dobrze się przygotować. Mieć dokładnie określony zakres obowiązków wolontariuszy i listę kompetencji, jakie powinni posiadać. Niezmiernie ważne jest również określenie czasochłonności planowanych dla zadań. Nie można też zapominać o tzw. miejscu pracy – co będzie robił, jakich narzędzi będzie potrzebował i jakie sztab będzie w stanie zapewnić. Wolontariusz musi widzieć sens działania właśnie z Tobą. Musi być przekonany o tym, że ta współpraca przyczyni się do jego rozwoju osobistego, a w działaniach będzie mógł się rozwijać.
I dlatego po takiej rozmowie musi być znana jasna odpowiedź na pytanie:
Dlaczego ta osoba będzie chciała współpracować właśnie z Tobą?
Odpowiedź udzielona dla przez przyszłego współpracownika, jak i przez Ciebie.

GDZIE SZUKAĆ WOLONTARIUSZY?
Sam proces rekrutacyjny nie może być zamknięty i ograniczony. Choćby z tego względu, że jest mnóstwo kanałów dotarcia do przyszłych wolontariuszy, jak też sposobów ich kontaktu z Tobą, np.
- strona www;
- social media (np. Facebook, Twitter, YouTube);
- spotkania (otwarte, z mieszkańcami, z konkretnymi grupami itp.);
- poczta pantoflowa (bardzo ważna i uwiarygadniająca);
- za pośrednictwem mediów (np. reklamy i ogłoszenia, wywiady, relacje)
- materiały promocyjne (np. ulotki, plakaty).

O CZYM ROZMAWIAĆ?
Pamiętaj, że do samej rozmowy również należy podejść poważnie i z odpowiednim przygotowaniem. Tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę na kilka elementów. Należy do nich m.in.:
- Miejsce spotkania. Musi być w takim miejscu i o takim czasie, aby nikt nie przeszkadzał, nie rozpraszał, a rozmowa odbywała się w swobodnej atmosferze.
Prezentacja. Od tego elementu rozmowy dobrze zacząć spotkanie. Kandydat z pewnością wie, do kogo się zgłosił i z kim będzie rozmawiał. Niemniej jednak opowiedzenie o swojej działalności, wyjaśnienie po co wchodzisz do polityki, samorządu, działalności charytatywnej itp., co chcesz osiągnąć i w jaki sposób, z pewnością zostanie dobrze odebrane. To będzie również sygnał, że kandydata traktujesz poważnie. Dobrze w tym miejscu powiedzieć również o obowiązujących w strukturach normach formalnych i nieformalnych.
- Oczekiwania. To nic innego jak precyzyjne określenie tego, czego oczekuje się od wolontariusza i jakie na niego nałożysz obowiązki. To także oczekiwania ze strony kandydata.
- Trudne obszary. Tego elementu nie można unikać, aby na etapie późniejszej współpracy nie wynikły problemy. Ważne jest szczere opowiedzenie sobie o wszystkich niewygodnych tematach lub obszarach działania. Tak Ty, jak i przyszły wolontariusz, musicie mieć świadomość, że wszystko sobie wyjaśniliście i w pełni świadomie rozpoczniecie współpracę.
- Zainteresowania. To jest ten czas, który należy z wielką uwagą poświęcić zainteresowaniom kandydata. Może się zupełnie przypadkowo okazać, że jego zainteresowania lub hobby o wiele bardziej przydadzą się w innych obszarach Twojej działalności publicznej, niż w tej której dotyczy temat rozmowy kwalifikacyjnej. Inna sprawa, że jedno wcale nie musi wykluczać drugiego.

CO POTEM?
Mając już taką osobę w swojej drużynie, warto poświęcić czas na przygotowanie jej do przyszłych zadań.
- Przeszkol ją do wykonywanych zadań to podstawa i pierwsza rzecz, jaką powinno się zrobić po dołączeniu nowej osoby do grupy.
- Spraw, by taka osoba poczuła się swobodnie. Zaoferuj coś na wzór okresu próbnego - dla Ciebie i dla niej, aby zapoznała się z organizacją.
- Nie zapominaj o nowej osobie, bo ona szybciej zapomni o Tobie. Niezauważana lub niedoceniana szybko się zniechęci. A więc wspieraj ją na każdym kroku, ale też nadzoruj jej pracę.
- Słuchaj nowej osoby. Nie stawiaj się w roli guru, ale bądź liderem otwartym na propozycje i nowe zadania, które wolontariusz sam zaproponuje.

Nie wiesz jak do tego podejść? I jak to zorganizować?
Daj mi znać. Chętnie pomogę.